Open Data

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft deze website opgestart in het kader van het uitwerken van zijn Open Data-strategie . Dans le cadre de l'implémentation de son stratégie Open Data, la Chambre des représentants a ouvert ce site web

status

status

Dit project bevindt zich in conceptuele fase. De beschikbare gegevens zijn niet noodzakelijk up-to-date en compleet. In de huidige fase richt de website zich voornamelijk tot informatici (ontwikkelaars en analysten). De terminologie is bijgevolg technisch en doorspekt van het Engels. De gegevens zijn die in de huidige fase op deze site gepubliceerd worden, zijn test-gegevens. Ce projet est en phase conceptuel. Les données disponibles ne sont pas nécessairement à jour et complet. Le site, dans son état actuel, s'adresse principalement aux informaticiens (développeurs et analystes). La terminologie est par conséquence plutôt technique et parfois en Anglais. Les données qui sont désormais disponibles sur se site, sont des données de test.

Data-sets

Data-sets

De datasets die in aanmerking komen om als eerste opgengesteld te worden in machine-readable format zijn: schriftelijke vragen, wetgevende documenten, interpellaties en mondelinge vragen, politieke actoren en organen, verslagen en agenda's van de vergaderingen die plaats vinden in de Kamer. Les premiers ensembles de données (dataset) sous considération à être publiés en format lisible par machine sont: questions écrites, fichiers législatifs, interpellations et questions orales, acteurs et organes politiques, rapports et agendas des réunions à la Chambre.

Formaten

Formats

De gegevens zullen volgens een REST-API aangeboden worden in XML- of JSON-formaat Les données seront mis à la disposition en accord avec un API REST en format XML et JSON

Versies

Versions

bèta versie - API version bèta - API